Zorla Evlilik

Kiminle evleneceğine kim karar veriyor? 

"Evlilik, ancak müstakbel eşlerin hür ve tam niyet beyanı temelinde sonuçlandırılabilir." (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 16 (2), 1948) 

Herkes kiminle evleneceğini özgürce seçme hakkına sahiptir. Bu, kökeni, dini, ten rengi ve yaşı ne olursa olsun hem kızlar hem de oğlanlar için geçerlidir.

Ne yazık ki, gerçek genellikle başkadır. Bütün ülkelerde ve kültürlerde gençlerin kendi iradeleri dışında evlendiği görülür. Almanya'da da gençler zorla evliliğin sonuçlarından muzdariptir.

Zorla güzellik olmaz!

Zwangsheirat

Poster: Kiminle evleneceğine kim karar veriyor: Terre des Femmes'in izniyle.

Ancak “zorla evlilik” konusu nadiren tartışılıyor. Kızların ve oğlanların durumu düzeltilecekse, bu durum değişmelidir. Zorla evlilik bir insan hakları ihlalidir ve bu şekilde algılanmalıdır. 

Yardım Arayan Kızlar için Danışmanlık Hizmetleri

Söz konusu kişiler genellikle ebeveynlerini memnun etme arzusu ile kendi geleceklerini belirleme ihtiyacı arasında uzun bir süre bocalarlar. Çoğu zaman evliliği kabul etmediklerini ailelerine çok geç ve yetersiz bir biçimde ifade ederler. Yardım için üçüncü şahıslara başvurmadan önce genellikle uzun süre tereddüt ederler.

Danışmanlığımızın amacı, genç kadınları evlilik ya da birliktelikleri konusundaki hislerine güvenmeye ve özgüvenlerini güçlendirmeye teşvik etmektir. Bu, her bir vakanın kendine özgü koşullarına bağlı olarak öncelikle onları ebeveynlerine karşı çıkmaları için cesaretlendirmek ve eylem seçeneklerini dile getirmeyi içerebilir. Ne kadar erken olursa ebeveynlerin destekleyebileceği bir çözüm bulmak da o kadar çabuk mümkün olacaktır.

Ailelerinin zorla evlilik konusunda ısrarcı olması halinde kızlara Almanya'da sahip oldukları tüm seçenekler hakkında bilgi veriyoruz.

Onları yasal durum hakkında bilgilendirmek, her türlü desteği vermek ve koruyucu mekanizmaları göstermek önemlidir.

Buna göre, en önemli öncelik, onlara koruma ve gizliliğin yanı sıra anonim danışmanlığı garanti etmektir. Danışmanlık seansları konuyla ilgili taraf olabilecek aile bireylerinin olmadığı bir ortamda, yalnız etkilenen kişiyle yapılmalıdır.

Danışmanlık, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yüz yüze ya da telefonla, Almanca, Türkçe ve İngilizce olarak yapılabilir.

Psikososyal Danışmanlık

Hedef Kitlelerimiz:

 • Tüm kızlar ve genç kadınlar
 • Aile içi şiddete maruz kalan kızlar ve kadınlar
 • Göçmen kökenli kızlar ve kadınlar
 • Kız öğrenciler

Aşağıdaki durumlarda danışmanlık yapıyoruz:

 • Acil durumlarda
 • Kimlik krizlerinde
 • Aile çatışmalarında
 • Aile içi şiddet durumunda
 • Hayat arkadaşlıkları ilgili sorunlarda
 • (Tehdit altında) zorla evlendirilme durumunda 
 • Krize müdahale etmek gerektiğinde
 • Okulla ilgili sorunlarda

Amacımız danışanların yetkinliklerini arttırmak, kişisel yeteneklerini geliştirmek, kendi kaynaklarını ve bir kadın olarak özgüvenlerini güçlendirmek için onlarla birlikte olası çözümler üretmektir. 

Sadece telefonla randevu verebiliyoruz.