Şiddete Karşı Danışma

Kurumumuz aile içi şiddete maruz kalan kadınlara mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, çevrimiçi ya da telefonla danışmanlık yapmaktadır.

Görüşme sırasında şiddete maruz kalınan durumlar rapor edilir, danışan psikolojik olarak güçlendirilir, sorunlu alanlar sıralanır, olası barınma olanaklarına değinilir ve birlikte problemin çözümüne yönelik çalışılır.

Sorunun çözümü için gerekirse birden fazla oturum düzenlenebilir.

 

Danışmanlık hizmeti şunları içerir:

 • Güçlendirme ve bilgilendirme (proaktif yaklaşım) 
 • Krize müdahale
 • Barınma seçenekleri sunma (sığınaklar, kadın sığınma evleri) 

Aşağıdaki şiddet türleri hakkında tavsiyelerde bulunulmaktadır:

 • Fiziksel şiddet
 • Psikolojik şiddet
 • Cinsel şiddet
 • İzolasyon
 • Krize müdahale

Psikososyal Danışmanlık

Hedef Kitlemiz:

 • Kadınlar
 • Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar
 • Göçmen kökenli kadınlar

Şu durumlarda danışmanlık veriyoruz:

 • Acil durumlarda
 • Kimlik krizlerinde
 • Aile çatışmalarında
 • Aile içi şiddet durumunda
 • Hayat arkadaşlıkları ilgili sorunlarda
 • (Tehdit altında) zorla evlendirilme durumunda 
 • Krize müdahale etmek gerektiğinde
 • Okulla ilgili sorunlarda

Amacımız danışanların yetkinliklerini arttırmak, kişisel yeteneklerini geliştirmek, kendi kaynaklarını ve bir kadın olarak özgüvenlerini güçlendirmek için onlarla birlikte olası çözümler üretmektir. 

Sadece telefonla randevu verebiliyoruz.
Tel.: 030 618 73 83