Zorla Evliliğin Önlenmesine İlişkin Çalıştay

Zorla evlilik Berlin'de sıkça gerçekleşen bir durumdur.

Zorla evlilik, yalnızca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni değil, aynı zamanda birçok sözleşmenin, bildirinin ve yasanın ihlalini oluşturan aile içi ve çoğunlukla cinsel şiddet biçimidir. (Berlin Zorla Evliliğe Karşı Çalışma Grubu'nun "Zorla Evlilik" broşürüne bakınız.)

Gençlerin zorla evlendirilmesini engelleyebilmek için onların bu konuda bilgi ve eğitime ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. 

Mümkün olduğu kadar çok gence ulaşmak için bu çalıştayı okullarda ve kamu kurumlarında sunuyoruz.

Çalıştayda aşağıdaki konular hakkında bilgi verilmektedir:

  • Berlin'de zorla evlilikler
  • Yasal dayanaklar
  • Danışma mercileri ve sığınma evleri seçeneklerinin tanıtılması
  • Danışma mercileri ve sığınma evleri hakkında bilgi

Olası bir zorla evliliğin arka planı ve böyle bir durumda izlenebilecek yollar farklı yöntemler kullanılarak pedagojik olarak geliştirilir

Çalıştayın süresi dört ders saatidir. Kızlar kadın pedagog, oğlanlar erkek pedagog tarafından yönlendirilir.

Finansman:
Bu çalıştaylar için maddi destek bulmaya çalışıyoruz. Ancak mali kaynaklarımız tükenirse, ücretleri artırmak zorunda kalıyoruz.