Eğitim, özgürleşmenin ve uyumun anahtarıdır.

Göçmen kadınların sosyal hayata kendi inisiyatifleriyle katılabilmeleri eğitim ve işgücü piyasasına erişim için özel destek sağlanması ile mümkündür.

Kolay anlaşılır, cinsiyete özgü hizmetlerimiz sayesinde, başka koşullar altında acil ihtiyaç duydukları desteklerden yararlanamayacak kadınlara da ulaşabiliyoruz. Eğitim etkinliklerine katılma fikri birçok göçmen kadına yabancıdır. Bunun yanı sıra, birçok göçmen kadın, kendilerinin Almancayı bir yabancı dil olarak konuştuklarını hesaba katmayan kurslarda çekingen kalmaktadırlar.

Kurslarımız kadınlar ve kızlar için korunaklı odalarda, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak verilmektedir.

 

Hedeflerimizden biri genç göçmen kadınların eğitim durumunun somut olarak iyileştirilmesidir.

Pek çok araştırma, hedef grubumuzu oluşturan eğitim bakımından dezavantajlı ailelerden gelen ve göç geçmişi olan kızların ve genç kadınların diğer gençlerle aynı eğitim fırsatlarına sahip olmadığını defalarca göstermiştir. Bu nedenle bu çalışma bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Bu çalışmayla bu durumdaki kız öğrenciler için eğitim dezavantajını ortadan kaldırmak ve onlara sadece bir okul bitirme sertifikası almaları için değil, aynı zamanda kendilerini bütünsel olarak eğitmeleri için teşvik etmek ve onlara fırsat vermek istiyoruz. 

Kurslar kadınların bilgi ve becerilerini ortaya çıkarıyor ve geliştiriyor. Onların daha özgüvenli ve bağımsız olmalarını destekliyor.

Hedef kitleler 16 yaş ve üstü tüm göçmen kadın ve kızlardır.

Kurs Çeşitleri

  • Göçmen kadın ve kızlar için sosyal uyum kursları
  • Biyografi çalışması
  • Dil oryantasyonu
  • Çocuk yetiştirme yeterliliğinin güçlendirilmesi: "Çatışma Çözme Seçenekleri"
  • Sağlık: "Cinsellik ve Doğum Kontrolü"
  • Yaşam planlama: "Kariyer Planlama”
  • Sağlık: "Sağlıklı Beslenme”
  • Sağlık, çocuk hastalıkları: " "Çocuk Yetiştirme ve Sağlık"
  • Çocuk yetiştirme yeterliliğinin güçlendirilmesi: "Kadınların özgüveninin güçlendirilmesi"

(Her bir kurs 20 saat, 10 katılımcı ile gerçekleşir.)