1. Gizlilik Politikası

Genel Bilgi

Aşağıdaki notlar, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veri, kişisel olarak tanımlayabileceğiniz herhangi bir veridir. Gizlilik konusunda ayrıntılı bilgi için, lütfen bu metnin altında listelenen gizlilik beyanımıza bakınız.

Internet Sitemizde Verilerin Toplanması

Bu internet sitesinde veri toplamadan kim sorumlu?

Bu internet sitesinde veri işleme, internet sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu sitenin künyesinde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bu iki şekilde olabilir. Birincisi, verileriniz bize onları temin ettiğinizde toplanır. Örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler toplanır.

İkinci durumda ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bunlar temelde teknik verilerdir (Ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme saati). Bu veriler internet sitemize girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı internet sitesinin hatasız olmasını sağlamak için toplanmaktadır. Diğer bir kısmı ise kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini talep edebilirsiniz. Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur.

Bunların dışında, kişisel verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıntılar veri koruma beyanında “İşlemenin kısıtlanması hakkı” altında bulunmaktadır.

Analiz ve Üçüncü Taraf Araçları

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak çerezler ve analiz programları ile yapılır. Gezinme davranışınız genellikle anonim olarak analiz edilir; kişi bazında takip edilmez.

Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bu araçlar ve itiraz seçenekleriniz hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

2. Genel Bilgiler ve Zorunlu Bilgiler

Gizlilik

Bu internet sitesinin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli olarak yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun şekilde ele alıyoruz.

Bu internet sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlayabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı hangi verileri topladığımızı, bunları ne için kullandığımızı ve bu işlemin nasıl ve ne amaçla yapıldığını açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğine dikkatinizi çekeriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu Kuruluş Hakkında

Bu internet sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

Elisi Evi e.V.
Skalitzer Str. 50
10997 Berlin

Tel: +49.(0)30-618 73 83
E-Mail: +49.(0)30-61289 090

Sorumlu kuruluş tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Yasal Veri Koruma Görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık:

EDSB - Andreas Lusch
Obentrautstr. 32
10963 Berlin

Tel:   (030) 23 59 23 199
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Veri İşlemeye Verdiğiniz Onayın İptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmî bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce yürütülen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel Durumlarda ve Doğrudan Reklama Karşı Veri Toplanmasına İtiraz Etme Hakkı (DSGVO Madde 21)

Veri işleme, Madde 6 Paragraf 1 lit. veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) temelinde gerçekleştiriliyorsa, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle istediğiniz zaman kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu kural aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanağı bu veri koruma beyanında bulabilirsiniz. 

İtiraz etmeniz durumunda veri işleme için korumaya değer, çıkarlarınız, hak ve özgürlüklerinizin ağır bastığı, zorlayıcı nedenleri kanıtlayamazsak veya söz konusu veri işleme yasal talepleri ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmiyorsa, ilgili kişisel verilerinizi işlemeyi bırakacağız (DSGVO Madde 21 Paragraf 1 uyarınca itiraz).

Kişisel verileriniz doğrudan reklam amacıyla işleniyorsa, verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu kural aynı zamanda, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmayacaktır (DSGVO Madde 21 Paragraf 2 uyarınca itiraz). 

Sorumlu Denetim Makamına Şikâyet Hakkı

DSGVO'nun ihlali durumunda, veri sahipleri bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, işyerinde veya iddia edilen ihlalin geçekleştiği yerde şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Temyiz hakkı diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri Taşınabilirliği Hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin kabulüyle otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

Bilgi, Engelleme, Silme ve Düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin Kısıtlanması Hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal uyarıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur: 

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyaç duyarız. Test süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. 
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmişse ya da gerçekleşiyorsa, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak sizin bunlara yasal hak talepleri uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • DSGVO 21. Maddenin 1. Fıkrasına göre bir itirazda bulunduysanız, sizin çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin menfaatlerinin geçerli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler saklanılması haricinde yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaların tesisi, kullanılması, savunulması, başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması, Avrupa Birliği veya bir üye devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

3. İnternet Sitemizde Veri Toplama

Çerezler

Internet siteleri kısmi olarak çerezleri kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Onlar sitemizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye yarar. Çerezler bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.  

Kullandığımız çerezlerin çoğu "oturum çerezleri" adı verilen çerezlerdir. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler siz onları silene kadar cihazınızda saklanır. Bu çerezler bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar. 

Tarayıcınızı çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapattığınızda onların otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu internet sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir. 

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya ihtiyaç duyduğunuz belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, DSGVO 6. maddenin 1. fıkrasının f bendi uyarınca saklanır. İnternet sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için tanımlama bilgilerinin depolanmasında meşru bir ilgiye sahibidir. Diğer çerezler (örneğin gezinme davranışınızı analiz etmek için kullanılan çerezler) saklanırsa, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınacaktır. 

Sunucu Günlük Dosyaları

İnternet sitesi sağlayıcısı tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyaları adı verilen dosyalardaki bilgileri otomatik olarak toplar ve depolar. Bunlar: 

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu talebinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler DSGVO 6. maddenin 1. fıkrasının f bendi temel alınarak kaydedilir. İnternet sitesi operatörü, internet sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir ilgiye sahiptir. Bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir. 

E-Posta, Telefon veya Faks ile Sorgulama

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebiniz, ondan elde edilen tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekli olması koşuluyla, DSGVO Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, sizin izninize (DSGVO Madde 6 Paragraf 1) ve / veya meşru menfaatlerimize (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bend f) dayanmaktadır, çünkü bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesinde meşru menfaatimiz var.  

İletişim talepleri yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümlere, özellikle yasal saklama sürelerine, dokunulmaz.

4. Analiz Araçları ve Reklam

Google Analytics

Bu internet sitesi, Google Analytics internet analiz hizmetinin işlevlerini kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresindedir. 

Google Analytics "çerezler" kullanır. Bunlar, bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu internet sitesini kullanımınızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. 

Google Analytics tanımlama bilgilerinin depolanması ve bu analiz aracının kullanımı DSGVO 6. maddenin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Internet sitesi operatörü hem internet sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmede meşru bir ilgiye sahiptir. 

Tarayıcı Eklentisi

Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Ancak, bu durumda bu internet sitesinin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak Google'ın çerez tarafından oluşturulan verileri toplamasını, internet sitesini kullanımınızla (IP adresiniz dahil) ilgili verileri ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz.  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Veri Toplamaya İtiraz 

Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

5. Eklentiler ve Araçlar

Google İnternet Yazı Tipleri

Bu sayfa, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan Internet Yazı Tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için gerekli internet yazı tiplerini tarayıcınızın önbelleğine yükler.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekir. Bu, Google'a internet sitemize IP adresiniz üzerinden erişildiği bilgisini verir. Google Internet Yazı Tipleri, çevrimiçi hizmetlerimizin tek tip ve şık bir şekilde sunulabilmesi için kullanılır. Bu, DSGVO'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca meşru bir ilgiyi temsil eder.

Tarayıcınız İnternet Yazı Tiplerini desteklemiyorsa bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır. 

Google İnternet Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgiyi  https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google'ın veri koruma beyanında (https://policies.google.com/privacy?hl=de) bulabilirsiniz.