Eğitim, özgürleşmenin ve uyumun anahtarıdır.

Göçmen kadınların sosyal hayata kendi inisiyatifleriyle katılabilmeleri eğitim ve işgücü piyasasına erişim için özel destek sağlanması ile mümkündür.

Kolay anlaşılır, cinsiyete özgü hizmetlerimiz sayesinde, başka koşullar altında acil ihtiyaç duydukları desteklerden yararlanamayacak kadınlara da ulaşabiliyoruz. Eğitim etkinliklerine katılma fikri birçok göçmen kadına yabancıdır. Bunun yanı sıra, birçok göçmen kadın, kendilerinin Almancayı bir yabancı dil olarak konuştuklarını hesaba katmayan kurslarda çekingen kalmaktadırlar.

Kurslarımız kadınlar ve kızlar için korunaklı odalarda, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak verilmektedir.

 

Hedeflerimizden biri genç göçmen kadınların eğitim-öğretim durumunun somut olarak iyileştirilmesidir.

Pek çok araştırma, hedef grubumuzu oluşturan eğitimsel olarak dezavantajlı ailelerden gelen ve göç geçmişi olan kızların ve genç kadınların diğer gençlerle aynı eğitim fırsatlarına sahip olmadığını defalarca göstermiştir. Bu nedenle bu çalışma bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Bu çalışmayla bu durumdaki kız öğrenciler için eğitim dezavantajını ortadan kaldırmak ve onlara sadece bir okul bitirme sertifikası almaları için değil, aynı zamanda kendilerini bütünsel olarak eğitmeleri için teşvik etmek ve onlara fırsat vermek istiyoruz. 

Öğrenme, Almanca dil becerisi ve kariyer yönelimi ile ilgili desteği kızlara ve genç kadınlara ebeveynlerinin ve sosyal çevrelerinin de katılımı ile güven duydukları bir öğrenme ortamında sunarak onların eğitim olanaklarını artırmak istiyoruz.