Elişi Evi e.V. göçmen kadınlara ve kız çocuklarına "kendilerine ait bir alan" sunmak amacıyla 1983 yılında Berlin Kreuzberg’te bulunan Refik Veseli Okulu’nda görev yapan öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanları tarafından kurulmuştur.

Misyonumuz:

Etnik, kültürel, dini ve sosyal kökenleri, bireysel yetenekleri ve becerileri ne olursa olsun her kızı ve kadını kurumumuza kabul ediyoruz.  

Kızlar ve kadınlara onların endişeleri, talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tavsiye ve destek bulabilecekleri, rehberlik ve eğitim hizmetlerinden faydalanabilecekleri ve emin ellerde olduklarını hissettikleri güvenli bir ortam sunuyoruz.

Birbirimize karşı davranışlarımızda hoşgörü, saygı ve takdiri esas alıyoruz.

Kurumumuz kızların ve kadınların bireysel ihtiyaçlarının ve becerilerinin dikkate alındığı ve onların teşvik edildiği çok çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Kızların ve kadınların günlük hayatta Almanca bilgisiyle kendi ayaklarının üstünde durmalarına yardımcı oluyoruz. Onların bireysel potansiyellerinin geliştirilmesini desteklemek ve topluma eşit katılımlarını sağlamak amacıyla özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını teşvik etmek bizim için büyük önem taşımaktadır.

Eğitimin özgürlük, fırsat eşitliği ve sosyal katılımın anahtarı olduğuna inanıyoruz.

Hizmetlerimiz bize gelen kızların ve kadınların mevcut sosyal durumuna ve bireysel ihtiyaçlarına göre değişmektedir. 

Kurumumuzun çalışanları bizi ekip olarak görür. Birlikte sorumluluk taşırız ve vizyon geliştiririz. Diğer kurumlarla iş birlikleri ve ağ oluşturma çalışmalarımızın merkezinde yer alır.

Elişi Evi projesi bu amaca ulaşmak için aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Danışmanlık
Eğitim
Kurslar
Refakat
Etkinlikler
Çalıştaylar – (Okullarda da düzenlenmektedir.)
Buluşma Yeri
Okul desteği / takviye dersler
Mesleki yönelim

Birçok kurumla iş birliği yapmaktayız.

Özellikle Berlinli Göçmenlere Yönelik Forum, Zorla Evliliğe Karşı Berlin Çalışma Grubu, GenerationenHaus Wassertor 48 e.V., Cuvrystr. 13 Kiezanker, Bona Peiser Sozio-kulturelle Projekträume, Nachbarschaftshaus Urbanstraße, Melanchthon Kilisesi ve SPD Friedrichshain-Kreuzberg bölge ofisile birlikte çalışıyoruz. 

Hedef kitlemize kendi yaşamlarını kendilerinin belirledikleri ve sosyal fırsatlara eşit katılım şansını yakaladıkları bir sosyal çerçeve koşullarını sağlamak için mücadele ediyoruz. 


Der ParitätischeDeutschen PARITÄTISCHEN Verband üyesiyiz.


Elişi Evi, Berlin Senatosu Bilim, Sağlık, Bakım ve Eşitlik Departmanı’na bağlı Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Dairesi tarafından finanse edilmektedir.


Uyum kurslarımız Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından desteklenmektedir.

 


Berlin Göçmen Kadın Projeleri Forumu üyesiyiz.

 


Stiftung MarksteinKızlara yönelik eğitim desteğimizin iki öğleden sonrası Markstein Vakfı tarafından karşılanmaktadır.